Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 7/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα,  03-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 3193
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051

1. κ. Ντελή Αντώνη.             2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.   3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.         4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.    5. κ. Θεριανό Στυλιανό.     6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την
07 – ΜΑΡΤΊΟΥ – 2016, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Εγκρίσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν και αφορούν τον πρόχειρο

διαγωνισμό που διεξήχθη για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Δημοτικού

Παιδικού Σταθμού Αίγινας

3. Εξέταση αιτήσεως του Κρεούζη Διονυσίου που ζητά την μείωση του μισθώματος του δημοτικού

καταστήματος ιχθυαγοράς του οποίου είναι μισθωτής  και των αιτήσεων των α) Μακαραντζή

Αθανασίου και β) “ Πετράς Ιωάννης & Σία Ο.Ε” μισθωτών Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου

μας αναφορικά με την παράταση της μείωσης του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο και

σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Κοινοποίηση

1.   Γραφείο Δημάρχου.

2. Γραφεία Αντιδημάρχων.

3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.

4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας