Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (6 Μάρτ. 2023 – 12:00μ.)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 06η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2023, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας» έτους 2023 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τέταρτου (4ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share