Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως 
προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την
Τετάρτη 13 – Μαρτίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το
πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ που συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών
δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 68944/2018. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 14809/20-12-2018 διακήρυξη
..

ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ για Ο.Ε την  Τετάρτη 13 – Μαρτίου – 2019  και ώρα
11.00΄ πμ

• Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη
λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

• Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας