Συνεδρίαση Ο.Ε. την 5η/9/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αίγινα, 01-09-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ            Αρ. πρωτ.: 13190
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

1. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη. 2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.4. κ. Πάλλη Στυλιανό.5. κ. Θεριανό Στυλιανό.6. κ. Πούντο Ιωάννη

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την 05η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ π μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

  1. Ανανέωση της υπ.αριθμ. 14/2014 απόφασης της Ο.Ε που αφορά τον ορισμό Διαχειριστών του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος μας στην Ε.Τ.Ε Αίγινας για την εξυπηρέτηση πελατών του Δήμου ως προς την εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Δημάρχου.

  1. Γραφεία Αντιδημάρχων.
  2. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
  3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας