Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (01/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 7η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 01 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share