Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Οικονομική Επιτροπή

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπή Δ.Α.Ο.Α.

Επιτροπή Τουρισμού

Κ.Ε.Δ.Α.

Επιτροπή Διαβούλευσης

Σχολικές Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας

Α’θμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών

Επιτροπή Κοιμητηρίων

Επιτροπή Ισότητας

Επιτροπή αδελφοποιήσεων & Διεθνών συνεργασιών

Share