Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010)

Απόφαση Συγκρότησης: 115/2019 , ΑΔΑ: ΩΥΙΩΩ68-ΑΩ0 (κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)