Λιμενικό Ταμείο Αίγινας (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – ΝΠΔΔ)

Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται ο κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος.

 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται ο κ. Αθανασίου Ιωάννης.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας
2. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας
4. Μούρτζης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας
5. Λεούσης Νεκτάριος, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας, από την παράταξη “Αίγινα Μπορείς”
6. Αθανασίου Ιωάννης, Δήμαρχος Αγκιστρίου
7. Δέδε Αργυρώ, Δημοτική Σύμβουλος Αγκιστρίου
8. Δαλακούρας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου
9. Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Αίγινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κασιμάκης Δημήτριος, Δημότης
2. Ροδάκης Λάμπρος, Δημότης
3. Χαλδαιάκης Ανδρέας, Δημότης
4. Σκουλαρίκης Ανδρέας, Δημότης
5. Μαρμαρινός Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας
6. Λογοθέτης Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου

 

Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2020.

 

Το κτήριο που στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31, ακριβώς απέναντι από το σημείο του Κεντρικού Λιμένα που ονομάζεται “Παλαιά Προβλήτα”. Κύριος στόχος των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας είναι η εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Λιμένα της Αίγινας και η διευκόλυνση της εμπορικής, επιβατικής και τουριστικής κίνησης, όπως επίσης και η σωστή λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των άλλων λιμένων και λιμενίσκων της Αίγινας.

Ανάμεσα στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Αίγινας, είναι η διευκόλυνση του ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Η επιμέλεια και η αναβάθμιση των περιοχών στη ζώνη ευθύνης του με παράλληλο ευπρεπισμό και καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη προμήθεια μηχανημάτων και κάθε είδους μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η συντήρηση και η ανανέωση τους.

Στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Αίγινας εντάσσονται επίσης και η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για έργα υποδομής, έργα εγκαταστάσεων στους λιμένες, όπως και η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης. Σχεδιάζει και υλοποιεί επενδύσεις για την συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών του.

Τέλος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συμμετέχει με διάφορους τρόπους στην αθλητική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας, ενισχύοντας με όποιο τρόπο είναι δυνατόν την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 31

Αίγινα  18010

+30 22970 22272

port-map

Share