ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αίγινας, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.

Αναλυτικά και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου, στατιστικά διαγράμματα και οικονομικοί δείκτες, στην υπηρεσία του πολίτη!

Δείτε τους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:

Στοιχεία Προϋπολογισμού Χρήσης

Γραφήματα Προϋπολογισμών

Γραφήματα Οικονομικών Δεικτών

Share