Κ.Ε.Π. Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου  Αίγινας

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση.
Φιλοσοφία και σύνθημα τους είναι: διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες», προσπαθώντας έτσι να παρέμβουν δυναμικά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις δυσκολίες της συναλλαγής τους με τον δημόσιο τομέα, στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών.

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;

Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση – εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, για τα οποία μπορούν να έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προκειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ για την διεκπεραίωση του αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχει πληροφόρηση για πλήθος ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικώς για απλά ζητήματα που τον αφορούν ή υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετικά με υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχονται υπηρεσίες όπως ορισμένες από αυτές (συνηθέστερες) παρατίθενται πιο κάτω:

 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου,  μη διώξης ως φυγόποινος κτλ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΙΚΑ κλπ)
 • Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
 • Μεταδημοτεύσεις
 • Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, βιβλιαρίου ασθενείας κλπ)
 • Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
 • Εκδόσεις (κάρτα πολιτισμού, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
 • Διάφορες αιτήσεις (Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας από ΙΚΑ κτλ).

Επίσης πρόσφατα στίς αρμοδιότητες των ΚΕΠ προστέθηκαν :

Στη λίστα όσων υπηρεσιών προσφέρουν τα ΚΕΠ, εντάχθηκαν προσφάτως:
-Παροχή βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες
-Αντικατάσταση αδειών μοτοποδηλάτων
-Μεταβιβάσεις και άδειες κυκλοφορίας Ι.Χ. και μοτοσυκλετών
-Άδειες λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων (ΦΕΚ)
-Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:
– Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
– Βεβαίωση γέννησης
– Βεβαίωση ιθαγένειας
– Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ
-Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ
-Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
-Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ
-Άδειες οδήγησης
-Αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ
-Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ
-Αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης
-Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομή των αντίστοιχων δελτίων, μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, για τις ακόλουθες παροχές:α. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
β. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού
γ. Πρόγραμμα εκδρομών
δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων θεάτρων

 

Επίσης  για θέματα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων , εκτός των Ανταποκριτών ΟΓΑ , με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών α) Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και β) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ τ. Β 946/24.7.2002, 726/9.6.2003 και 728/9.6.2003 οι παρακάτω διαδικασίες αρμοδιότητας του ΟΓΑ, διεκπεραιώνονται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Οι πιστοποιημένες αυτές διαδικασίες είναι:

1 Αλλαγή τόπου πληρωμής ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – επιδόματος τρίτου παιδιού
2 Αλλαγή τόπου πληρωμής της σύνταξης συνταξιούχου ΟΓΑ
3 Αναγγελία Μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ
4 Απονομή σύνταξης αναπηρίας για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε
5 Απονομή σύνταξης αναπηρίας σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη)
6 Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη)
7 Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.
8 Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες, αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.
9 Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες αν ο θανών – η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη)
10 Απόδοση δαπάνης αγοράς:Α)αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης (CYCLER) Β-Γ) για αναλώσιμα και μη υλικά σε νεφροπαθείς για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση
11 Απόδοση Δαπάνης Αγοράς: α) C-PAP, β) Νεφελοποιητή, γ) BI PAP, δ) Αναπνευστήρας όγκου
12 Απόδοση Δαπάνης Αποκλειστικής Αδελφής
13 Απόδοση Δαπάνης για Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία και εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία
14 Απόδοση Δαπάνης Μετακινήσεων ασθενών κατόχων βιβλιαρίου υγείας Ο.Γ.Α.
15 Απόδοση δαπάνης μέσων παροδικής χρήσης (σάκων κολοστομίας, καθετήρων, ουροσυλλεκτών, συρίγγων ινσουλίνης, test και συσκευής μετρήσεως σακχάρου, υλικών αποσιδήρωσης κ.λ.π.)
16 Δελτίο Απογραφής – Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στα Μητρώα
17 Διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού
18 Επανεκτύπωση ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής εισφοράς
19 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ
20 Έγκριση δαπάνης για αγορά διαιτητικών τροφών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 20 του Ν. 2556/97 και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. Φ. 7 οικ. 61/26.1.98
21 Έγκριση δαπάνης για αγορά φαρμάκων από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 3 του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων ΟΓΑ και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. πρ. Φ. 7 οικ. 520/31.3.2000
22 Έκδοση και αποστολή Κοινοτικού Εντύπου Ε 104 (για συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης)
23 Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαΐκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
24 Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Εντύπου Ε 121 (για μόνιμη εγκατάσταση) συνταξιούχου πλην ανασφάλιστου υπερήλικα
25 Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Εντύπου Ε 128 (για φοιτητές)
26 Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη – ετών……(για αγρεργάτη)
27 Κληρονομικές απαιτήσεις από ανείσπρακτες παροχές περίθαλψης. Είδος παροχής (π.χ. ορθοπεδικά είδη – ειδικές εξετάσεις)
28 Παροχές σε είδος για τους δικαιούχους στον Κλάδο Υγείας. Ι) Παροχή φιάλης – αερίου οξυγόνου ΙΙ) Χρήση ενοικίαση συσκευής οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτή οξυγόνου)
29 Παροχή Ειδικών Εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.
30 Παροχή Ορθοπεδικών ειδών για ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.
31 Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Υγιεινής με την οποία έχει απορριφθεί η νοσηλεία σε μη συμβλημένη ιδιωτική κλινική
32 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
33 Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης – προώθηση δελτίου απογραφής (για έκδοση βιβλιαρίου υγείας)
34 Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό
35 Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – επιδόματος γ’ παιδιού
36 Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους …..για φορολογική χρήση
37 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση
38 Χορήγηση βεβαίωσης λήψεως – μη λήψεως ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – επιδόματος τρίτου παιδιού. (Ο ενδιαφερόμενος σημειώνει την περίπτωση που τον ενδιαφέρει)
39 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση
40 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
41 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
42 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής της συνταξιοδότησης – αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση
43 Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών
44 Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ
45 Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας ΟΓΑ
46 Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού και πολυτεκνικού επιδόματος
47 Χορήγηση ισόβιας σύνταξης α) στην πολύτεκνη μητέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον παιδιά έγγαμα ή άγαμα άνω των 23 ετών και β) στη μητέρα που δεν χαρακτηρίζεται πολύτεκνη αλλά έχει ή είχε κάποια στιγμή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά στη ζωή
48 Χορήγηση προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, τυφλότητας
49 Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας
50 Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας διαδοχικής
51 Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων
52 Χορήγηση σύνταξης γήρατος
53 Χορήγηση σύνταξης γήρατος διαδοχικής
54 Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαδοχικής Ο.Γ.Α.
55 Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΓΑ

Οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ  εμπλουτίζονται συνεχώς .  Επικοινωνήστε με το ΚΕΠ  για να πληροφορηθείτε αν  το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορεί να εξυπηρετηθεί . Οι υπάλληλοι του ΚΕΠ Δήμου Αίγινας θα σας  ενημερώσουν υπεύθυνα και θα αναλάβουν την εξυπηρέτησή σας .

To  ΚΕΠ  του Δήμου Αίγινας  στεγάζεται στο Παλαιό Δημαρχείο της Αίγινας , στο κέντρο της πόλης , Χρ. Λαδά 1 – ισόγειο , και η είσοδος είναι από την πλευρά του Δημοτικού αλσυλλίου .  Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22973202012  –  4

Share