ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΙΓΙΝΑ 30/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας ( ηλικία παιδιών την 1 Σεπτεμβρίου 2018 2.5 έτη εως την ηλίκια εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση ) θα αρχίσει στίς 10 Μαίου έως και την 31η Μαίου 2018.

Οι γονείς μπορούν να παραλάβουν την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά από το Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή από το Γραφείο προϊσταμένου Τμήματος Παιδείας-Πολιτισμού ( Δημαρχείο – Κέντρο Κοινότητας) και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω .

Υπόψη οτι η υποβολή των ζητουμένων δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική μαζί με την αίτηση .

Κρατήστε το πρωτόκολλο κατάθεσης της αίτησης. .

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για να λάβουν voucher για την είσοδο του παιδιού τους στον Δημοτικό παιδικό σταθμό θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων ή της ΕΕΤΑΑ για την έναρξη υποβολής online των σχετικών αιτήσεων .

Ο Δήμος Αίγινας με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβοuλίου καλύπτει έναν αριθμό θέσεων μέσω αιτήσεων στον Δήμο (κατόπιν μοριοδότησης ) και εναν αριθμό αιτήσεων από voucher ( σύμφωνα με πίνακα κατάταξης voucher) .

Οι γονείς που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μέσω Δήμου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επίσης να λάβουν voucher . Στην περίπτωση που θα είναι σε επιλέξιμη θέση μέσω αίτησης Δήμου και ταυτόχρονα σε επιλέξιμη θέση με Voucher , η εγγραφή τους θα γίνει με το voucher.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας εντός του Ιουνίου και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα www.aegina.gr

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αίγινας – Γραφείο Προισταμένου Τμήματος Παιδείας – Πολιτισμού τις εργάσιμές ημέρες και ώρες – τηλ 2207320045

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας