ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΧΛΟΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση
  2. Πρωτογενές Αίτημα
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Περί Μη Αποκλεισμού
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου
Share