Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (15 Μαΐου 2024 – 12:00μ)

Κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ. : 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00΄ για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

2. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ALPHA ΤΡΆΠΕΖΑ.

4. Περί ορισμού διαχειριστών ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αίγινας στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00΄ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 229730036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Δήμαρχος

Share