[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (19 Ιουνίου 2024) 

(Ακυρώνεται η αυριανή συνεδρίαση της ΔΕΠΙΣ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου. Θα επαναπρογραμματιστεί εκ νέου)


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 3η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 19 του μηνός Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη
Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Συζήτηση επί των υποβληθέντων προτάσεων για το Καλεντάρι 2024.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ως Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Share