Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (2 Απρ. 2024 – 18:00)*

*Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω μετάβασης του Πρόεδρου και Δημάρχου, κ. Ζορμπά Ιωάννη και Αντιδημάρχου κ. Μούρτζη Αντωνίου στον Πειραιά για Δικαστήριο, η σημερινή τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μετατίθεται για τις 18.00΄ σήμερα το απόγευμα.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 02 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024 – 2025, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αίγινας 

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υπόχρεου κα. Σ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. 

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Κ. Μ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Γ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Σ. Ε. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share