Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (11 Απρ. 2024 – 9-10πμ)

Κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση 3ου πρακτικού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share