Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (17 Απρ. 2024 – 13:00)* (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 17 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικών Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του  Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

2. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την πραγματοποίηση δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου Αίγινας:
α. Πασχαλινή δράση με το “Όλοι Μαζί Μπορούμε”,
β. Ομιλία με θέμα “Πώς να ανθίσουμε μέσα από τις δυσκολίες”,
γ. Ημερίδα με το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά “Ευαισθητοποίηση στα θέματα της ειδικής αγωγής – γνωριμία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας”.

3. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης του κ Μ. Ν. του Ε..

4. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Χ. Φ. του Ε..

5. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Π. Ι. του Δ..

6. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Σ. Ξ. του Σ.

7. Περί διαγραφής οφειλής της κα. Κ. Α. απώλειας ευεργετημάτων λόγω COVID 19, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την κοπή Ευκαλύπτου ύστερα από αίτηση της κα. Μ. Ε, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

9. Λήψη απόφασης για την κοπή Πεύκου ύστερα από αίτηση του κ. Μ. Ν, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share