Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Μαΐου 2024 – 13:30) *ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/5/2024 – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ*

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου και προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής ,κ. Γιάννη Ζορμπά, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δ.Ε για την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, θα γίνει αύριο Πέμπτη 09 Μαΐου 2024 και ώρα 13.30΄.

 

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 09 – Μάιου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας “, προϋπολογισμού 688.709,68 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) .

2. Λήψη απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του Ν.4915/2022 για την κάλυψη εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του, Δημάρχου Αίγινας.

3. Αποδοχή της Ε΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση λογαριασμού ύδρευσης κ. Τ. Γ. λόγω Διαρροής.

5. Έγκριση τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν καταστήματος κα. Π. Ε στην Δ. Κ. Αίγινας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Αίγινας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

6. Έγκριση τοποθέτησης κώνων έμπροσθεν οικίας κ. Χ. Θ στην Δ. Κ. Αίγινας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Αίγινας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

7. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στον Δήμο Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share