Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (16/10/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δηλώσεων, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:

“Λήψη απόφασης για την οριστική παύση υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας λόγω αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του”

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share