Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (13-Ιαν-2022 10:00πμ)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα – Γραφείο Δημάρχου (Οινώνης 3) για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 55040/26-07-2021 εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΥ έτους 2022

2. Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών επιχορηγήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 55040/26-07-2021 εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΥ έτους 2022

3. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 63 παρ. 6 Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share