Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αίγινας (3 Απρ. 2024 – 18:00)

Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 3 του μηνός Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη
Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Διοργάνωση ομιλίας για την ενδοοικογενειακή βία σε συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ι.
2. Επίσκεψη Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας.
3. Διατύπωση γνώμης επί του θέματος “φιλικές κοινότητες για τον μητρικό θηλασμό”.
4. Συζήτηση επί των προτάσεων δράσης της Γραμματέα της Δ.ΕΠ.ΙΣ. κ.Ν.Χατζίνα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ως Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Share