Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (8 Μαρτ. 2024 – 18:30)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 8 του μηνός Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη
Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Ορισμός Γραμματέα της Επιτροπής
2. Έκθεση καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στους Δήμους για το έτος 2024
3. Προγραμματισμός Δράσεων
4. Διαδικασίες μελών

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χ. Μαρίνος
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Share