Πρόσκληση σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (8/5/2023 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας (σχετ. η υπ’ αριθ. 212/2023 απόφαση Δημάρχου) που θα πραγματοποιηθεί την 8η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας, που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των τρεχουσών εξελίξεων εν όψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ύπαρξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και τρόποι προληπτικής απομάκρυνσής τους στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αίγινας.

3. Συζήτηση με Ενώσεις Τουριστικού κλάδου σχετικά με το σχέδιο εκκένωσης των καταλυμάτων τους.

4. Συζήτηση σχετικά με άμεση ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο από την ΔΕΗ σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος ή σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

5. Συζήτηση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share