ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για  την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

Σημείωση: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 28.09.2023

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ Α1
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
Share