Δημόσια κλήρωση για την σειρά κατάταξης ισοβαθμούντων υποψηφίων ειδικότητας Π.Ε Ψυχολόγων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 10-6-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 6192
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/νση Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3   Ταχ. Κώδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20034    Φαξ: 22970-25099
ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ
—————————-

Στην Αίγινα την 10η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα
(οδός Οινώνης 3), στο Γραφείο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αίγινας,
διενεργήθηκε από τον κ. Αθανάσιο Λορέντζο, Δ/ντή των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώπιον της Πιτυροπούλου Μαρίας και της Λέκκα Ευγενίας, υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας, δημόσια κλήρωση για την σειρά κατάταξης (στον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας) μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων ειδικότητας Π.Ε Ψυχολόγων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης στο
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αίγινας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
ανακοίνωση του Δήμου μας.

Στις υποψήφιες που έχουν ισοβαθμήσει επιδόθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6024/06.06.2019 σχετικό
έγγραφο του Δήμου μας για τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης, ώστε να παρευρίσκονται.

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή κλήρου. Τα ονόματα των
κληρωθέντων υποψηφίων αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:
Οι ισοβαθμήσαντες στην 4 η -5 η -6 η σειρά κατάταξης (με 0 μόρια)

Σειρά
Κατάταξης

Παλαιά σειρά κατάταξης (με
ισοβαθμία)

Νέα σειρά κατάταξης μετά
από την δημόσια κλήρωση

4 Καραβέλα Αικατερίνη 4
5 Πετροπούλου Ιωάννα 6
6 Ροτζιώκου Σοφία 5
Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αίγινας, ενώ θα αποσταλεί και στο ΑΣΕΠ. Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

ΑΔΑ: ΨΒΒ0Ω68-2ΥΠ

2
………………………………. ……………………………. ……………………………….
Αθανάσιος Λορέντζος Μαρία Πιτυροπούλου Ευγενία Λέκκα

Θεωρήθηκε
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας