Πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Δήμου Αίγινας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική Απόφαση Δημάρχου 749/2021 με ΑΔΑ: ΨΝΣ2Ω68-ΗΤΨ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετικοί πίνακες:

  1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Share