Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  4. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ
Share