Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική κανονιστική απόφαση 153/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩ68-6Χ8 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share