Month: Σεπτέμβριος 2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 11/9/2017

Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 11725
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                              

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

                                                                       κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 21η

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: Continue reading

Share

Σύσκεψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Αργοσαρωνικού

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      Αίγινα 7/9/2017

Σύσκεψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Αργοσαρωνικού

Πραγματοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεμβρίου 2017 , στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προγραμματισμένη δεύτερη σύσκεψη για τα απορρίμματα σε έξι νησιά του Αργοσαρωνικού, σε συνέχεια της από 31 Αυγούστου σύσκεψης της η οποία είχε γίνει κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημήτρη Μούρτζη

Στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός ΥΝΑΝΠ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός, οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΝΑΝΠ Χαράλαμπος Διονύσης Καλαματιανός και Χρήστος Λαμπρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Βαγγέλης Καπετάνιος, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Δήμαρχος Αίγινας Δημήτριος Μούρτζης, ο Δήμαρχος Αγκιστρίου Ιωάννης Αθανασίου, ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης και ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης,. Συμμετείχαν ακόμα, η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων Στέλλα Χρυσουλάκη, ο Διοικητής της ΔΑΛ Δημοσθένης Μπακόπουλος, καθώς και Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμαρχος Αίγινας κατά την διάρκεια της σύσκεψης παρουσίασε εμπεριστατωμένα τις θέσεις του Δήμου όσον αφορά την διαχείριση των απορριμάτων . Continue reading

Share

Η ειδική Συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ        4/9/2017

Με μεγάλη ανταπόκριση από τούς Δημότες της Αίγινας πραγματοποιήθηκε η ειδική ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016 .

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας στις 3 Σεπτεμβρίου 2017  με έναρξη στις 19.00
Η διαδικασία της  συνεδρίασης ξεκίνησε με την εμπεριστατωμένη εισήγηση του Δημάρχου Αίγινας  κ. Δημήτρη Μούρτζη ,  ό οποίος με την βοήθεια πολυμέσων ανάπτυξε όλα τα θέματα που αφορούν  τις ζωτικές δομές και λειτουργίες του Δήμου δίνοντας επίσης το χρονοδιάγραμμα των έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με ορίζοντα γρήγορης υλοποίησης. Ο Δήμαρχος  κατά την διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε διεξοδικά σε δύο θέματα που έχουν κρίσιμη σημασία για την καθημερινότητα του νησιού , δηλαδή αυτό της υδροδότησης και της επικείμενης  σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ με τον υποθαλάσσιο  αγωγό και αυτό της αποκομιδής των απορριμμάτων και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλής των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης , οι Αντιδήμαρχοι , οι επικεφαλής των Δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Επίσης ο λόγος δόθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα στούς Δημότες της Αίγινας για την υποβολή ερωτημάτων που αφορούσαν τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής

Μπορείτε παρακάτω να δείτε φωτογραφικό υλικό από την συνεδρίαση όπως επίσης την πλήρη video κάλυψη που πραγματοποιήθηκε από τοπικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – κλικ στον σύνδεσμο

Video

Share

Απόφαση Δημάρχου – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αίγινα  04/09/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Α.Π: 11342
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                        ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης    411/2017

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής»

Ο  Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010  περί Σύστασης και λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.
 • Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Continue reading

Share

Απόφαση Δημάρχου – ανάθεση δικαιώματος υπογραφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αίγινα,  04/09/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   A.Π: 11347
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             ΑΔΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                               

                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
              Αριθμός Απόφασης 412 /2017

Ο Δήμαρχος Αίγιναςαφού έλαβε υπόψη:

 

 • Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος προϊσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου.
  Τις διατάξεις του άρθρου  59 του Ν. 3852/2010 περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
 • Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 518/28.02.2014 τ. Β΄).

Continue reading

Share

Απόφαση ορισμού  Αντιδημάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αίγινα, 01/09/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Α.Π:    11317
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                   ΑΔΑ: 7ΛΖΥΩ68-ΧΦΧ

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός  Απόφασης   409/2017

                                                          Ο  Δήμαρχος Αίγινας

αφού έλαβε υπόψη:

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58,59,61,92,94 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 75,76,86,87,88,89 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Ά 11), όπως ισχύουν.
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 • Την εγκύκλιο υπ.αριθμ.43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (∆ημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Α’107) περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων.

Continue reading

Share

Σύσκεψη  στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής για το θέμα της μεταφοράς- διαχείρισης των απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                     Αίγινα 1/9/2017

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες 31/8/ 2014 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής μετά από πρόταση του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη, Συμμετείχαν επίσης o Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος , οι Δήμαρχοι Αγκιστρίου και Υδρας κ.κ. Αθανασίου και Κουκουδάκης , Παρόντες ήταν επίσης οι Γ. Γραμματείς, Ναυτιλίας κ. Διονύσιος Καλαματιανός και ο Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ., Σταμάτης Ράπτης και άλλοι Υπηρεσιακοί παράγοντες 

Το κύριο θέμα της σύσκεψης στην οποία προέδρευσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και νησιώτικης πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής , ήταν η μεταφορά των απορριμμάτων από τούς νησιώτικους Δήμους του Αργοσαρωνικού και η διαχείριση τους .

Όπως προέκυψε κατά την διάρκεια της εποικοδομητικής συζήτησης , η περίπτωση της Αίγινας , που αφορούσε την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί το τελευταίο διάστημα , οι πραγματικές αιτίες που συνετέλεσαν στην διόγκωση του προβλήματος και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες με την βοήθεια και άλλων Δήμων της περιφέρειας , έχουν ήδη ευαισθητοποιήσει τούς αρμόδιους Κυβερνητικούς παράγοντες στο θέμα αυτό που ταλανίζει τούς νησιώτικους Δήμους

Κατά την έννοια αυτή υπήρξε θετική ανταπόκριση από όλους τούς Κυβερνητικούς παράγοντες που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη . Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι έχει απόλυτη κατανόηση στα θέματα της μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων και θα συμβάλει ώστε :

α. Να γίνει σε σύντομο χρόνο η ναύλωση ανοικτού πλοίου Φερυ – μπώτ

β. Να συζητηθεί και να τροποποιηθεί στα σημεία που χρειάζεται ο Νόμος 4316/14 για την μεταφορά των απορριμματοφόρων με συμβατικά πλοία.

γ. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης που θα επιτρέψουν την αρχική επεξεργασία των απορριμάτων στην πηγή από τούς νησιώτικους Δήμους

Επίσης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση διευρυμένης σύσκεψης την επόμενη Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου όπου επίσης θα κληθούν να συμμετάσχουν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελος ,η Περιφερειάρχης κα Ρένα Δούρου , ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καπετάνιος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες , προκειμένου για να τεθούν σε πρακτικό επίπεδο τα θέματα της χθεσινής συζήτησης και να ληφθούν αποφάσεις.

Ο Δήμαρχος Αίγινας ευχαρίστησε τον Υπουργό κ. Κουρουμπλή και τούς άλλους Υπηρεσιακούς παράγοντες για την αποδοχή των αιτημάτων της Αίγινας και των νησιών του Αργοσαρωνικού και την ευαισθητοποίηση σε ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τούς μόνιμους κατοίκους του νησιών αλλά και τον μεγάλο αριθμό των τουριστών και επισκεπτών , ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.

,

Share