Διακηρύξεις – προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση
 2. Διακήρυξη
 3. Πρωτογενές
 4. Απόφαση 11/2021 Οικ. Επιτροπής
 5. ΤΕΥΔ
Share

Δημοσιοποίηση Πρόθεσης Δημοπράτησης & Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάδειξη Μελών Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης

 1. Για την Μελέτη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 
 2. Για το Έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»
 3. Για το Έργο: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΒΡΟΧΕΙΑ”)» 
Share

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καθιστικών (ΑΔΑΜ:20PROC007888293), με αρ. πρωτ. διακήρυξης 18308/18-12-2020, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να παραληφθούν από το Δήμο μας όλες οι προσφορές που έχουν αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), δεδομένης της αδυναμίας έγκαιρης εξυπηρέτησης των πελατών λόγω του τεράστιου όγκου παραγγελιών που εμφανίζουν οι ταχυμεταφορικές εταιρείες την παρούσα χρονική στιγμή (2o lockdown).

Αποδεκτές θα γίνουν όσες προσφορές έχουν παραληφθεί από την ταχυμεταφορική εταιρεία έως την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία που θα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΧΕΙΑ»)

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007923465

Σχετικά αρχεία:

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. ΤΕΥΔ
 4. Μελέτη
Share