Διακηρύξεις – προκηρύξεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αίγινας (καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
 2. Αίτηση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Καταδίκης
Share

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» (προσφορές έως και 29-Οκτ-2021 και ώρα 15:00) (***ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/10/2021 σχετ. διευκρίνηση) (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

(***Διευκρίνηση κατόπιν ερωτήματος: Σχετικά με τις προδιαγραφές του κωδικού Νο8 της μελέτης με αριθμό 9/2021 του Δήμου Αίγινας, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για λάδι μηχανής 15/40w ημισυνθετικό. )

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (***ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Μελέτη
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη αποκλεισμού)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (ποινικό μητρώο)
Share

Διακήρυξη για την Προμήθεια Οχήματος Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων (προσφορές μέχρι και 18/10/2021 και ώρα 15:00)

Αναρτήθηκε η σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009302975) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/10/2021 και ώρα 15:00.

Σχετικά έγγραφα:

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. ESPD (.xml)
Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

(* ΑΙΤΗΣΕΙΣ: από 22 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 01 Οκτωβρίου 2021)

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΩΑΥΓΩ68-ΟΤ8)
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
Share

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την «Προμήθεια Μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές του Δήμου» (προσφορές έως 14/09/2021 – 15:00)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση
 2. Πρωτογενές Αίτημα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Περί Μη-Αποκλεισμού
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου
Share

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΧΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 12ου AEGINA FISTIKI FEST (προσφορές έως 10/9/2021 – 13:00)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για ηχητική κάλυψη, φωτισμό και εικόνα εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του 12ου Aegina Fistiki Fest το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 16 έως και 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστούν:

Continue reading

Share

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 12ου AEGINA FISTIKI FEST

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) και η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Aegina Fistiki Fest προκηρύσσουν ανοιχτό διαγωνισμό για την ενοικίαση σαράντα επτά (47) πτυσσόμενων τεντών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην αγροτική – εμπορική έκθεση και τη γωνιά γαστρονομίας, από τις 16 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι διαστάσεις και η ποσότητα (κατά προσέγγιση) των τεντών έχουν ως ακολούθως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πτυσσόμενη τέντα οργάνωσης εκδηλώσεων

37

3μ. x 3μ.

Πτυσσόμενη τέντα οργάνωσης εκδηλώσεων

10

3μ. x 6μ.

 

Σε όλες τις πτυσσόμενες τέντες θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλαϊνά τοιχώματα. Δεν απαιτείται ηλεκτρολογικός ή άλλος εξοπλισμός.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, καθημερινά και για χρονικό διάστημα από Παρασκευή 03 έως και Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. (Π. Αιγινήτου αρ, 4, 2ος όροφος) κι ώρες 09:00 – 13:00.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.
Μαρία Κουκούλη

Share