Διακηρύξεις – προκηρύξεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αίγινας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική ανακοίνωση με αρ. πρωτοκόλλου 7955/2021 και ΑΔΑ: ΩΥΦΙΩ68-Λ63 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετικά έγγραφα:

 1. Αίτηση
 2. Υπ. Δήλωση Μη-Καταδίκης

 

Share

Προκήρυξη για την πρόσληψη ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ για την στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας»

Πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Σχετικά έγγραφα:

 1. Ανακοίνωση
 2. Έντυπο Αίτησης
 3. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ
 4. Παράρτημα Η/Υ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. Πρόσκληση
 2. Διακήρυξη
 3. Πρωτογενές
 4. Απόφαση 11/2021 Οικ. Επιτροπής
 5. ΤΕΥΔ
Share

Δημοσιοποίηση Πρόθεσης Δημοπράτησης & Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάδειξη Μελών Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης

 1. Για την Μελέτη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 
 2. Για το Έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»
 3. Για το Έργο: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΒΡΟΧΕΙΑ”)» 
Share

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καθιστικών (ΑΔΑΜ:20PROC007888293), με αρ. πρωτ. διακήρυξης 18308/18-12-2020, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να παραληφθούν από το Δήμο μας όλες οι προσφορές που έχουν αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), δεδομένης της αδυναμίας έγκαιρης εξυπηρέτησης των πελατών λόγω του τεράστιου όγκου παραγγελιών που εμφανίζουν οι ταχυμεταφορικές εταιρείες την παρούσα χρονική στιγμή (2o lockdown).

Αποδεκτές θα γίνουν όσες προσφορές έχουν παραληφθεί από την ταχυμεταφορική εταιρεία έως την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία που θα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share