Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (13-Ιαν-2022 10:00πμ)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα – Γραφείο Δημάρχου (Οινώνης 3) για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 55040/26-07-2021 εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΥ έτους 2022

2. Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών επιχορηγήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 55040/26-07-2021 εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΥ έτους 2022

3. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 63 παρ. 6 Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (16/10/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δηλώσεων, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:

“Λήψη απόφασης για την οριστική παύση υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας λόγω αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του”

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα – Γραφείο Δημάρχου (Οινώνης 3) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 12ου Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της εμποροπανήγυρης με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Σώζοντα στην Πέρδικα

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αίγινας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση με Αρ. Πρωτ: 6779/2020 και ΑΔΑ: Ω5Α6Ω68-ΠΣ9  (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)

ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Share

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για τοπροσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020
(άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

Δείτε την εισήγηση σε μορφή PDF

 

Share