Τεχνικές Υπηρεσίες

Τσιμεντόστρωση Δημοτικής Οδού

Η Υπηρεσία Οδοποιίας μετά από ιεράρχηση των αιτημάτων πολιτών, των αναγκών οδικής κυκλοφορίας και τον προγραμματισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας, εκτέλεσε με άρτιο τρόπο τσιμεντόστρωση σε Δημοτική οδό της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας στην περιοχή Λιβάδι. Ευχαριστούμε τον έμπειρο τεχνίτη του Δήμου Βαγγέλη Λεβεντόπουλο, τους έκτακτους υπαλλήλους Οδοποιίας Μιχάλη Σώρρο, και Βασίλη Σώρρο, τον έκτακτο υπάλληλο χειριστή μηχανημάτων έργων Παναγιώτη Χαλδαίο, τους Μπάμπη Κάππο, Δημήτρη Μωραίτη, Νεκτάριο Νταμουράκη, Αποστόλη Οικονομόπουλο, Γρηγόρη Κυριαζή, Αποστόλη Ζαραβέλα από την Υπηρεσια Ύδρευσης και τους έκτακτους υπαλλήλους στην υπηρεσία καθαριότητας & Πρασίνου Γιάννη Λορέντζο, Γιώργο Μπόγρη, Κώστα Ροδίτη, Μιχάλη Ζαραβέλα. Επιστασία από κοινού με τους Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Καραγιάννη, και Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας Παναγιώτη Κασιμάκη.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Ζορμπάς

Share

Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη Επιτροπής ενστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την
Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία
συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των
απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας» . Continue reading

Share

Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη μελών Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργεία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και
μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας» . Continue reading

Share