Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ στίς 18/7/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 13 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8459
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 15 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του
μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: Continue reading

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε. την 18η Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αίγινα, 14-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 8535
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.   κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  18 – ΙΟΥΛΙΟΥ – 2017,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 .

2.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών Ύδρευσης έτους 2017 ”.

4.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια  “Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης έτους 2017 ”.

5.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 LT”.

6.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Αδρανών υλικών για αποκατάσταση Δημοτικών δρόμων και αποκατάσταση ζημιών από τοποθέτηση νέων παροχών”.

7.  Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

8. Σύνταξη των  όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προμήθεια λαμπτήρων για το δημοτικό και κοινοτικό φωτισμό του δήμου Αίγινας”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

Οικ. προσφορά για τοποθέτηση κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αίγινα, 11/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.8332
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10           Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην τοποθέτηση ηλεκτρικών κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης,
προϋπολογισμού 353,40 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Αναδειξη μειοδότη κατασκευαστή για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                   Αίγινα 10/7/2017

Μία “ ιστορική ημέρα για την Αίγινα “ και “ έργο ζωής” χαρακτηρίστηκε η σημερινή ημέρα της 10ης Ιουλίου 2017 από τον εμφανώς συγκινημένο Δήμαρχο Αίγινας κ. Δημήτρη Μούρτζη κατά την συνέντευξη που παραχώρησε στα ΜΜΕ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη του έργου κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα με νερό ΕΥΔΑΠ , στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Όπως ανάφερε ο Δήμαρχος Αίγινας στην κοινή συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρο , ανάδοχος του Έργου αναδείχτηκε η εταιρεία Κωσταντινίδης ΑΕ με έκπτωση 31.46 %

Άλλες προσφορές με μικρότερο ποσοστό έκπτωσης ήταν αυτές των εταιρειών

ΑΑΓΗΣ Α.Ε. 23.86%
Intrakat Α.Ε. 20.72%
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 11.86%
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 6.87%

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συμβούλιο και η υπογραφή της Σύμβασης εντός του 2017 . “Η σύμβαση προβλέπει 18 μήνες γιο την υλοποίηση και τρία χρόνια εν συνεχεία συντήρηση.

Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα με την ΕΥΔΑΠ μέσω Σαλαμίνας ( περιοχή Πέρανης ) θα είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά κατασκευαστικά δεδομένα καθώς έχει μήκος 14 χιλιομέτρων , θα ποντιστεί και θα στερεωθεί στο βυθό του Σαρωνικού με βάθος έως και 95 μέτρα και θα έχει την δυνατότητα τροφοδοσίας της Αίγινας με 25.000 εως 30.000 κυβικά ετησίως .,
Το γεγονός αυτό θα ανοίξει μιά νέα περίοδο για την Αίγινα και θα αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

Παρακολουθήστε παρακάτω την σχετική συνέντευξη

VIDEO

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για Μικροφωνική στον παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αίγινα, 10/07/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                Αρ. Πρωτ. 8237
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην ενοικίαση και λειτουργία μικροφωνικής εγκατάστασης για τηνεορτή λήξης περιόδου του Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 186,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής  οικ. προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αίγινα, 07/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ              Αρ. Πρωτ. 8203
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10        Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (45)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στον καθαρισμό συντήρηση (44) κλιματιστικών για όλα τα κτίρια
ιδιοκτησίας του Δήμου Αίγινας και (1) μονάδας κλιματισμού στο Δ.Σ του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 1.299,52
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση οικ. προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αίγινα, 06/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                Αρ. Πρωτ.8153
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                            Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια ηλεκτρικών κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης, προϋπολογισμού 2.100,31 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια ελαιοχρώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αίγινα, 07/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. 8202
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                                                                  Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην  προμήθεια χρώματος για την διαγράμμιση των χώρων όπου απαγορεύεται η στάθμευσης, προϋπολογισμού 682 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival στην Αίγινα

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival,
οργανώνει περιοδεία και ταξιδεύει το κοινό στο “μετα-μέλλον”. Έχοντας
ολοκληρώσει τη 13η διοργάνωση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (18-21 Μαΐου /
Μητροπόλεως 23) και έχοντας βραβευθεί με το GOLD βραβείο στην κατηγορία Best
in Marketing & Communication και το SILVER στην κατηγορία Thematical Event Continue reading

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Επιτροπης Διενεργειας Διαγωνισμων Δημοπρασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                       Αίγινα, 07-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ.:8193
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση
από τον Δήμο πραγμάτων

Προς:
κ.  Μούρτζη Αντώνιο Αντιδήμαρχο τακτικό μέλος της επιτροπής.
κ.  Ντελή Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος της επιτροπής.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ 11 – ΙΟΥΛΙΟΥ – 2017,  και ώρα 10:45΄ π.μ όπου θα διεξαχθεί η παρακάτω αναφερόμενη πλειοδοτική δημοπρασία : Continue reading

Share

Ανακοίνωση για ακύρωση εκδήλωσης

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα, 06 Ιουλίου 2017
Π. Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010
e-mail: keda@aeginadimos.gr Προς:
22970 22067 22970 22035                         1. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H προγραμματισμένη εκδήλωση «Γιορτή του Ψαρά» που θα γινόταν στις 15 Ιουλίου
2017 στο λιμάνι της Σουβάλας ακυρώνεται λόγω του τραγικού συμβάντος εξαιτίας του
άδικου χαμού των συντοπιτών μας ψαράδων.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των τραγικών θυμάτων. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφορά για μεταφορά ογκωδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αίγινα, 06/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 8148
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                    Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                              Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην απομάκρυνση και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από τον
ΣΜΑ Αίγινας, προϋπολογισμού 4.836,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share