ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας, με την τεχνική υπηρεσία και την συμμετοχή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) έγκαιρα προγραμμάτισε τον καθαρισμό των φρεατίων για τα όμβρια ύδατα. Επίσης με την εποπτεία του Αντιδημάρχου πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιακών υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας καθαρίστηκαν έγκαιρα όλα τα ρέματα και οι εκβολές τους από εντεταλμένο συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής με πρωτοβουλία της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Προς:

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Πρόσκληση IX) στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό Πρόσκλησης 075 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης ψηφίσματος υπέρ της διατήρησης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Εισηγητής ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα» κ. Μεθενίτης Παντελής

6. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

7. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2020. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με το εργαστήριο «Σχεδιασμός (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί καταβολής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου μας που εργάστηκαν υπερωριακά κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Βορείου Τμήματος Κεντρικού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης της νήσου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αίγινας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί συγκρότησης Επιτροπής η οποία θα εξετάζει τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπές που θα συγκροτηθούν αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Γνωστοποίηση για την Πλήρωση μίας θέσης (1) Ειδικού Συμβούλου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αίγινας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, με αριθμό πρωτοκόλλου 15773 και ΑΔΑ: ΨΙΓΓΩ68-ΟΞΤ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Πρόσκληση – Πρόγραμμα εορτασμου Αγίου Διονυσίου Πολιούχου Νήσου Αιγίνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αριθμ. Πρωτ: 15966
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                       Αίγινα, 11 Δεκεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Εορτασμού Αγίου Διονυσίου   πολιούχου Νήσου Αιγίνης

Η Εορτή του Πολιούχου του νησιού μας ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έχει οριστεί με το Π.Δ.
18.3.1953 ολοήμερη αργία.
Από την 16η Δεκεμβρίου τα Δημόσια, Δημοτικά Καταστήματα, τα κτήρια των
Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα ιδιωτικά καταστήματα,
οι οικίες και τα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Αίγινας θα
σημαιοστολιστούν.
Το βράδυ θα φωταγωγηθούν τα Δημοτικά, Δημόσια Καταστήματα, οι Εκκλησίες και
τα πλοία.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18:30: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας.
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 07:00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό.
 09:00: Προσέλευση Επισήμων στο Παλαιό Δημαρχείο (Χρ. Λαδά 1).
 09:15: Αναχώρηση Επισήμων για τον Μητροπολιτικό Ναό.
 10:15: Δοξολογία.
 10:30: Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας.
Θα παραστεί και θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών,
Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας κ.κ. Εφραίμ με όλο τον Κλήρο του νησιού.
Η πομπή της λιτάνευσης της Ιερής Εικόνας θα ξεκινήσει από τον Μητροπολιτικό
Ναό και θα διασχίσει τις οδούς Κυβερνείου, Θωμαΐδου, Ιουλίας Κάτσα, Λεωφ
Δημοκρατίας (παραλία), Αχιλλέως, Αφαίας και Μητροπόλεως και επιστροφή στο
Ναό.
Στις θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις παρακαλούνται να παρευρεθούν οι
Πολιτικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Στρατιωτικές Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα Σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, το
ΙΕΚ, οι Επαγγελματικές Ενώσεις, τα Σωματεία, οι Σύλλογοι και ο λαός της Αίγινας.
Παρακαλούμε:
 Τον Αρχιερατικό Επίτροπο Αίγινας Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο
Γαρυφάλλου για τα θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις.
 Τον κ. Διοικητή Α.Τ. Αίγινας να μεριμνήσει για την απαγόρευση της
κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των οχημάτων κατά μήκος της παραλίας
και των δρόμων από όπου θα περάσει η Ιερά Πομπή.
 Τον κ. Διοικητή Κέντρου Λήψης Αίγινας (Τούρλος), τον κ. Διοικητή ΑΤ Αίγινας
και τον κ. Λιμενάρχη Αίγινας να φροντίσουν για τη διάθεση τιμητικού
αγήματος από άνδρες των Υπηρεσιών τους για να πλαισιώσουν την Ιερή
Εικόνα. Επίσης ο κ. Λιμενάρχης να φροντίσει για τον σημαιοστολισμό των
πλοίων.
 Τον Μουσικό Σύλλογο ΜΟΥ.Σ.Α για τη συνοδεία της λιτάνευσης
 Τους κ.κ. Δ/ντές των Σχολείων για τις δικές τους ενέργειες συμμετοχής στον
εορτασμό.
 Τους κ.κ. Προϊσταμένους των Δημ. Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ καθώς και την
Επαγγελματική Ένωση να μεριμνήσουν για τον σημαιοστολισμό και
φωταγώγηση των καταστημάτων κλπ.
Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Λορέντζος, Εκπαιδευτικός.

Share

ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 10.00΄ π.μ

Προς:
κ. Τζίτζη Φίλιππο
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
κ. Μούρτζη  Αντώνιο
κ. Κουκούλη Μαρία
κ. Κουκούλη Παναγιώτη
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Σε κατεπείγουσα ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 10.00΄ π.μ      Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει  προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Continue reading

Share

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)

ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Share

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Oινώνης 3  Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα  Fax : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20013
E: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

ΑΔΑ: Ψ6Κ5Ω68-Η71
Αίγινα, 09 Δεκεμβρίου 2019
Α.Π.: 15755

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ       Αριθμός 938/2019

Θέμα: “Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας”

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85),”Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές”
όπως ισχύει
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β΄) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. “Τρόπος
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας” Continue reading

Share

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για τοπροσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020

«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020
(άρθρο 63 παρ. δ Ν. 3852/2010)”

Δείτε την εισήγηση σε μορφή PDF

 

Share

Παροχή  οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμωνοικονομικού έτους 2020

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών υποχρεώσεων σύμφωνα με την υπ’
αρ. Πρωτοκόλλου 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) ΚΥΑ περί
“Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β΄)
απόφασης”

δειτε τη σχετικη απόφαση σε μορφή PDF

 

 

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε

Προς:
κ. Τζίτζη Φίλιππο
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
κ. Μούρτζη Αντώνιο
κ. Κουκούλη Μαρία
κ. Κουκούλη Παναγιώτη
κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Πέμπτη 12 – Δεκεμβρίου – 2019, και ώρα 10:00΄ π.μ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της από 3/12/2014 μηνύσεως του αντιδημάρχου ύδρευσης κου Αντωνίου Μούρτζη κατά του Αργυρίου Σαλιαρέλη και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας στη δικηγόρο του Δήμου Αλεξάνδρα Τσάμη, είτε στη Γραμματεία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είτε και συμπληρωματικά ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά την 17/12/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

2. Εντολή ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά του Αριστείδη Λάκκου και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθμ. 1584/2013 αποφάσεως του Στ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

3. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των 1100 lit ” προϋπολογισμού : 26.987,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).

4. Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την « Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» προϋπολογισμού: 173.387,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 80268/2019. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12215/02-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19PROC005647831 2019-10-03 διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα καταρχήν το κατά νόμον αναπληρωματικό σας μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν τον ειδικό γραμματέα αυτής στο τηλ. 2297320036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος Αίγινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της παρ 11του άρθρου 221 του Ν 4412/2016
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 ,από τρεις υπαλλήλους ΠΕ ,ΤΕ Μηχανικών, με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ. 806334/6-12-2019 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12: 00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Μετά την πρωτοβουλία του ΔΣ της Πριφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κύριο Ευστάθιο Σταθόπουλο, όπου και συμμετείχα, με θέμα τα χρηματοδοτικά προγράμματα 2019-2020 και με ιδιαίτερη αναφορά το χρηματοδοτικό προγραμμα του ΠΣ «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις». Το ερώτημα που ετέθη από εμένα και αφορά όλους τους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής, είναι ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και έχουμε άμεση ανάγκη διάθεσης εξιδεικευμενου επιστημονικού προσωπικού για την σύνταξη και ωρίμανση μελετών για την υποβολή φακέλου προς ένταξη και χρηματοδότηση στα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου. Continue reading

Share