Μαζεύουμε σχολικά γιατί… Το Παιδί πάνω από όλους!

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» σας καλεί να προσφέρετε σχολικά είδη καινούργια ή μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως 13:00 στην Παλαιά Προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας.

Τα σχολικά που θα συγκεντρωθούν θα τα παραλάβει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αίγινας και στη συνέχεια θα διανεμηθούν σε παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη!

Σας περιμένουμε!

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 10:00πμ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την ΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2020 – 2021.

2. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό και την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021.

3. ΘΕΜΑ. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου την “Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων ” προϋπολογισμού : 224.192,00 € ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

4. ΘΕΜΑ. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “ Τσιμεντόστρωση δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας καθώς και στα τοπικά διαμέρισμα Πέρδικας, Βαθέως και Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας ” προϋπολογισμού : 56.398,06 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

5. ΘΕΜΑ. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την “ Προμήθεια υδρομέτρων παροχών και δεξαμενών σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ2 της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ.” .

6. ΘΕΜΑ. Εγκριση ασκήσεως προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης του Λιμενάρχη Αίγινας.

7. ΘΕΜΑ. Εγκριση ασκήσεως προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθ. 34/2012 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 2297320036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Δήμαρχος

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 21-8-2020, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός (ενδέκατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Π. Ε. Πειραιά και Νήσων, κατόπιν ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ – 11.00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 2 & 5, του Ν.3852/10, όπως αυτό το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, παρ.2, του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την 163/ 29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για το πιο κάτω θέμα:

1.Λήψη απόφασης περί άρσης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, που αφορά την παραλία της Αίγινας.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων την γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Χατζίνα Σοφία, mail: public.health@aeginadimos.gr για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και περί τις τυχόν απόψεις σας επί του θέματος.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση, που θα ληφθεί στην δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Καλοκέντη

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αίγινας εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον αδόκητο χαμό του υπαλλήλου και συναδέλφου μας Γιώργου Καλοκέντη, που προσέφερε τις υπηρεσίες του επί σειρά ετών στον Δήμο μας και πρόσφατα είχε συνταξιοδοτηθεί.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παράταση για έναν μήνα στην προθεσμία δήλωσης των επιφανειών των κτισμάτων

Ανακοινώθηκε στις 29-8-2020 από τον αρμόδιο Υπουργό, παράταση για έναν μήνα στην προθεσμία δήλωσης των επιφανειών των κτισμάτων στους Δήμους. Επειδή πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για το θέμα, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • Όσοι δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων τους στον οικείο Δήμο μέχρι 30-9-2020 απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις και πληρώνουν κανονικά από το 2020 και μετά.
 • Η δήλωση μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της πλατφόρμας tetragonika.govapp.gr
 • Όσοι συμπολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή μπορούν να αναθέσουν στον λογιστή τους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουν τις επιφάνειες όλων των στεγασμένων χώρων, κύριων και βοηθητικών.
 • Οι κολυμβητικές δεξαμενές προσμετρώνται στους κύριους ηλεκτροδοτούμενους χώρους.
 • Προσοχή! Το εάν τα τετραγωνικά είναι σωστά δηλωμένα στο Ε9 ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων για την ρύθμιση αυθαιρέτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν δηλωθεί σωστά και στον Δήμο.
 • Με τις διατάξεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που θα μπουν σύντομα σε εφαρμογή, θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων και θα πρέπει οι πραγματικές επιφάνειες, να συμπίπτουν με τις δηλωμένες σε Ε9, Δήμο και Πολεοδομία.
 • Επειδή, μετά την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών, θα επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν έγκαιρα στην σωστή δήλωση των στοιχείων των ακινήτων τους αφού συμβουλευθούν τον λογιστή και τον μηχανικό τους.
Share

Συνάντηση Εργασίας Δημάρχων Δικτύου Π.Ε. Νήσων στην Σαλαμίνα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου μεταξύ των Δημάρχων, εκπροσώπων Δημάρχων, τεχνικών συμβούλων, νομικών συμβούλων και στελεχών του Δικτύου Νήσων του προγράμματος LEADER της Περιφερειακής Ενότητας νήσων Αττικής παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου υπό την φιλοξενία του Δημάρχου Σαλαμίνας κ. Γεώργιου Παναγόπουλου. Στην συνάντηση εκφράστηκαν οι προτάσεις των Δημάρχων στον υπουργό για ουσιώδη θέματα αυτοδιοίκησης, όπως η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, εσωτερικής Διοίκησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού, ο προγραμματισμός προσλήψεων για την στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, η αναθεώρηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα κ.α. Ο υπουργός ενημέρωσε για τις επικείμενες ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών, για την βελτίωση της οικονομικής κι αναπτυξιακής λειτουργίας των Δήμων. Βασικό επίσης θέμα της σύσκεψης ήταν η δυνατότητα ίδρυσης αναπτυξιακής εταιρίας με μετόχους τους νησιωτικούς Δήμους του Αργοσαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η αναπτυξιακή εταιρία θα αποτελείται από Τεχνική Υπηρεσία με εξιδεικευμένο επιστημονικό προσωπικό με στόχο να λειτουργεί ως Πολεοδομία (υπηρεσία δόμησης και χωροταξίας), καθώς και την εκπόνηση- ωρίμανση τεχνικών μελετών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό των νησιωτικών δήμων. Οι δήμοι θα επιδοτηθούν με το χρηματικό ποσόν των 150.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα συνεργασίας των Δήμων της επικράτειας. Επίσης, θα προγραμματιστεί παρουσίαση σε κάθε Δήμο για να ενημερωθούν τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι πολιτικές παρατάξεις, καθώς κι οι Νομικές υπηρεσίες.

Το ΥΠ.ΕΣ. υπό την διοίκηση του υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού κ. Θόδωρου Λιβάνιου, θέτει τους Δήμους και ιδιαίτερα τους μικρούς και νησιωτικούς δήμους σε καινοτόμο θεσμοθετημένη τροχιά για την ευέλικτη και δυναμική συμμετοχή τους σε συνεργατικά εταιρικά σχήματα με σκοπό την νομοτελειακή ανάπτυξη και την αυτοτέλεια τους.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και την με αριθμό 163 (αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 09η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄. Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Continue reading

Share

Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)

Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

1. «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου οικονομικής χρήσεως έτους 2012»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Περιλήψεις αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν Εγκρίσεις Απολογισμών Δήμου για τα έτη 2013 – 2017

Σχετικές αποφάσεις:

 1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013
 2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
 3. Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
 4. Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016
 5. Έγκριση απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017
Share