Περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων οικονομικά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 125/2020 και ΑΔΑ: ΩΧ8ΞΩ68-ΧΛΠ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1/12/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

1. ΘΕΜΑ. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων.

2. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας”.

3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “Ενός κλειστού φορτηγού τύπου van & ενός ημιφορτηγού πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου pick up μονής καμπίνας 4×4 για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αίγινας ”, εκτιμώμενης αξίας 36.935,48€ € (πλέον 8.864,52 € Φ.Π.Α. 24 %).

4. ΘΕΜΑ. Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής

5. ΘΕΜΑ. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης συνολικού ποσού 210,80 € προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης σωστής λειτουργίας υδρομετρητών.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

Με πορτοκαλί χρώμα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας το Παλαιό Δημαρχείο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους Γυναικών συμμετέχει στην σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας με δράση φωτισμού δημοτικού κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από το Δίκτυο SDG 17 Greece και την ΚΕΔΕ, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα της ανάγκης περιορισμού και εξάλειψης της βίας εναντίον ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά.

Συγκεκριμένα, σήμερα το απόγευμα το κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου θα φωτιστεί σε πορτοκαλί χρώμα πλαισιώνοντας την καμπάνια κατά της ενδοοικογενειακής βίας που πραγματοποιεί το Τμήμα Αντιμετώπισης οικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Share

Προμήθεια δύο (2) κλειστών φορτηγών τύπου VAN για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007714789).

Σχετικά αρχεία:

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Έκθεση – Μελέτη
 4. ΤΕΥΔ
 5. Οδηγίες ΤΕΥΔ
 6. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (24/11/2020 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Γ’ τριμήνου έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 4. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
 5. Περί έγκρισης απευθείας μίσθωσης γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
 6. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος
 7. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος προς το ΡΑΚΕΙΟ κληροδότημα για την απευθείας εκμίσθωση προς το Δήμο Αίγινας αγρού εκτάσεως 1262 τ.μ. μετά των παλαιών κτισμάτων που βρίσκονται εντός αυτού,στη θέση “ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ” Αγίων Ασωμάτων Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 8. Περί εξέταση αιτήματος της Αγγελική Κουμπενά-Σταμάτη για την απόδοση τιμής στον Νικόλαο Κουμπενά ο οποίος υπήρξε θύμα πολέμου το έτος 1941. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 9. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο άφιξης – ορκωμοσίας του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και την καθιέρωση πάγιας ημέρας διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων της συγκεκριμένης επετείου, που προτείνεται να είναι Κυριακή, κατά το χρονικό διάστημα από 20-26 Ιανουαρίου  εκάστου έτους. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 10. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους από την Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου ενόψει του εορτασμού διακοσίων χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821 (Σχετ, οι υπ’ αριθμ. 65/2020 και 80/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 11. Περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (24/11/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

1. ΘΕΜΑ. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15385/02-12-2019 σύμβασης για την “Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας”, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της παράτασης σύμβασης και μέχρι 12 Ιουλίου 2021 .

2. ΘΕΜΑ. Παράταση της αριθμ. πρωτ. 15385/02-12-2019 σύμβασης για την Μεταφορά Ογκωδών υλικών νήσου Αίγινας, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της παράτασης σύμβασης και μέχρι 02 Απριλίου 2021 .

3. ΘΕΜΑ. Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την υποβολή προτάσεων του Δήμου Αίγινας στα πλαίσια προσκλήσεων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω Διαρροής.

5. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

6. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.

7. ΘΕΜΑ. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (27/11/2020 – 18:00)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση του παρακάτω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης:

“Συζήτηση περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2021”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Στυλιανός Θεριανός

Share

Δελτίο Τύπου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Από την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα μας, οι αρχές και οι πολίτες της Αίγινας επέδειξαν την ατομική ευθύνη που τους διακρίνει, ακολουθώντας τα μέτρα που συνέστησαν οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς της χώρας και η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αίγινας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν διαπιστωθεί λίγα σχετικά κρούσματα στο νησί. Με την πρόσφατη επιδημιολογική έξαρση στην επικράτεια δυστυχώς σημειώνεται και μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων στο νησί μας. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυτή την στιγμή είναι 8 κι έχει άμεσα υποβληθεί αίτημα στον ΕΟΔΥ για μετάβαση κλιμακίου στο νησί μας για την διενέργεια ελέγχου COVID 19.

Οι διοικητικές δομές του Δήμου Αίγινας λειτουργούν στο 50% με τηλεργασία και δέχονται με ραντεβού επείγουσες περιπτώσεις προς διεκπεραίωση. Επίσης στα πλαίσια συνεργασίας με το Κέντρο Υγείας ο Δήμος Αίγινας θα προβεί στην προμήθεια γρήγορου τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test αντιγόνου) για να παρέχεται ευρέως η δυνατότητα ελέγχων. Θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό.

ΚΑΛΩ όλους σας να συνεχίσετε να ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας της ατομικής σας υγείας, να κρατάτε τις αποστάσεις, να φοράτε τη μάσκα, να πλένετε και να απολυμαίνετε συχνά τα χέρια σας και να πραγματοποιείτε συστηματικό και επαρκή αερισμό των χώρων.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19, το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αίγινας θα διανείμει στις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους του προγράμματος 7.500 τεμάχια (50 τεμάχια/άτομο) Ιατρικές Μάσκες Μιας Χρήσης.

Οι μάσκες είναι προσφορά της σύμπραξης του Μη Κυβερνητικού Σωματείου «Δεσμός» και των εταιρειών «Όμιλος Πλαστικά Θράκης» και «ACS Courier».

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί αυστηρά μόνο με ραντεβού και με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.

Share

5η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους ότι από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η 5η διανομή τροφίμων στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Υγείας για τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενάντια στον COVID-19 και την αποφυγή μετάδοσης του, ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share