Πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας – Εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αίγινας.
Στην Αίγινα σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται επί των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
14181/20.10.2017 έγγραφη πρόσκληση Continue reading

Share

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  Γραφείο Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα  Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Aίγινα 19 Oκτωβρίου 2017
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας           ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 18-10- 2017, πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός ψεκασμός (δέκατος τέταρτος), στα πλαίσια του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017 Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για σύναψη σύμβασης ιατρού εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 25/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών: 54
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στη σύναψη σύμβασης ιατρού εργασίας , προϋπολογισμού 2.250
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια παιχνιδιών παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αίγινα, 24/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 53
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10                                                  Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΑΞΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια παιχνιδιών παιδικής χαράς,  παιχνιδιών τάξης,  βιβλίων  και  διαφόρων  υλικών  για την εύρυθμη λειτουργία   και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 8.741,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Συνάντηση του Δημάρχου Αίγινας με τον Υπουργό Εσωτερικών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση του Δημάρχου Αίγινας με τον Υπουργό Εσωτερικών»


Ο Δήμαρχος Αίγινας κ.Μούρτζης Δημήτριος συναντήθηκε
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Πάνο Σκουρλέτη την Παρασκευή
20 Οκτωβρίου 2017.
Στην προγραμματισμένη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα
που απασχολούν τον Δήμο μας και κυρίως την εξασφάλιση της
δαπάνης που θα απαιτηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια
προκειμένου να διασφαλιστεί η υδροδότηση του νησιού μας έως
ότου να ολοκληρωθεί το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Continue reading

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017 και ώρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017 και ώρα  11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αίγινα, 20 – Οκτωβρίου – 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 14174
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο.
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  25 – Οκτωβρίου – 2017,
και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : Continue reading

Share

Συμμετοχή Δημάρχου Αίγινας στην Ευρωπαική Εβδομάδα περιφερειών και πόλεων – Βρυξέλλες  9-12/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και των Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις 9-12 Οκτωβρίου
2017 στις Βρυξέλλες με θέμα: «Περιφέρειες και Πόλεις εργάζονται για ένα
καλύτερο μέλλον».


Είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις
Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, Continue reading

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αίγινας – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων , έχει  για τον  εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβριου , την ανάγκη προμήθειας – εργασίας των παρακάτω αναφερομένων.
1. 7 στεφάνια εκ δάφνης με διπλή κορδέλα και επιγραφή
2. Εργασία χρήσεως μικροφωνικής εγκατάστασης στο χώρο μνημείου πεσόντων
3. Εργασία εγκατάστασης και λειτουργίας μεγαφωνικής εγκατάστασης με δυνατότητα χρήσεως CD ή flash stick για υποστήριξη των χορευτικών στο χώρο έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου .

Παρακαλούμε τούς ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν την προσφορά τους με ΦΠΑ στο πρωτόκολλο Δημαρχείου ( Οινώνης 3 ) εως και την Τετάρτη 25 /10/2017
                                                        Από το Γραφείο Δημ. Σχέσεων

Share

Πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων                            Αίγινα 16/10/2017          απ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής μας επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Κοινότητες και έχουν ως εξής:
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  – Ημέρα Πέμπτη
Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κτηρίων, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών, καταστημάτων και οικιών του Νησιού, επίσης των πλοίων και όλων των ελλιμενισμένων σκαφών στα λιμάνια της Αίγινας, Σουβάλας, Πέρδικας και Αγ. Μαρίνας.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017   – Ημέρα Σάββατο
ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ
Ώρα 06:00 : Εωθινό, από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, στις κεντρικές οδούς της πόλης.
Ώρα 07:00 : Με φροντίδα των Εφημερίων των Ενοριών θα κτυπήσουν οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών.
Ώρα 07.00 : Έπαρση σημαίας στον ΝΟΑ με τη φροντίδα του κ. Λιμενάρχη και τμήματος Ναυτοπροσκόπων. Η υποστολή θα γίνει στις 18:30 κατά την ίδια τάξη.
Ώρα 09:30: Συγκέντρωση των εκπροσώπων των Δημοτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών στο Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας ( Χρ. Λαδά 1) και ομαδική μετάβαση τους στον Μητροπολιτικό Ναό.
Ώρα 10:30: Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα παραστούν και αντιπροσωπείες των Σχολείων με την σημαία τους.  
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την κα Πανταζή Σταματίνα , Εκπαιδευτικό .  Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για συμβαση ιατρού υγείας στον Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 16/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών: 47
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στη σύναψη σύμβασης ιατρού εργασίας , προϋπολογισμού 2.250
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 11752/ 06-09- 2017
πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. Continue reading

Share

Τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής του ήρωα ανθυπασπιστή καταδρομών Κασιμάκη Σωτηρίου

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017  η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα ανθυπασπιστή καταδρομών Σωτηρίου Κασιμάκη στον προαύλιο χώρο του Ι.Ναού Αγίων Ασωμάτων .
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας και τέλεσης μνημοσύνου, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης , ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Κυριάκος Κενεβέζος , τα μέλη του Συλλόγου “ Κομάντος 74” με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Αφάλη , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Οικονόμου Νίκος , Σαλπέα Αικατερίνη, Γιώργος Σκαλτσιώτης , Φίλιππος Τζίτζης , Αθανάσιος Λορέντζος , Ανάργυρος Τσούρης , οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων Αίγινας και Μεσαγρού κ.κ.  Δημήτρης Καραγιάννης, Εμμανουήλ Λεούσης και ο πρώην Δήμαρχος κ. Σ. Σακκιώτης . Επίσης παρευρέθηκε ο Διοικητής Κέντρου Λήψης Τούρλου κ. Κ. Κλώνος και συμμετείχαν οι πρόσκοποι του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.
Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Συλλόγων , Φορέων ,Ομάδων πολιτών και πολλοί Αιγινήτες ,
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αίγινας σε συνεργασία με τον Σύλλογο ¨Κομάντος 74” οι οποίοι επίσης προσέφεραν την προτομή και είχε ώς εξής
Επιμνημόσυνη Δέηση , προσκλητήριο Νεκρού ΄Ήρωα , Αποκαλυπτήρια προτομής , Παράδοση σημαίας στην οικογένεια του ήρωα, Ομιλίες Χαιρετισμοί από τον κ. Δήμαρχο , τον Πρέσβη της Κύπρου , τον Πρόεδρο του Συλλόγου “ Κομάντος 74 “ και εκπρόσωπο της οικογένειας , Απόδοση τιμών από τον Σύλλογο , κατάθεση στεφάνων , ενός λεπτού σιγή ,και ο Εθνικός ΄Υμνος.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό απο το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου  Ε Δ Ω

Βίντεο από την εκδήλωση μπορείτε να  δείτε στο τοπικό διαδικτυακό κανάλι  Ε Δ Ω 

Share