ποιότητα ζωής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 30 Iουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 9851

Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Πάλλη Στυλιανό
4. κ. Θεριανό Στυλιανό
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 6 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 7981/18-6-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Καφετέρια – Πιτσαρία”, του κ. Λεούση Γεώργιου, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 22.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφασης της Ε.Π.Ζ..

  2. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 11549/24-8-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Καφενείο”, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 35 στην πόλη της Αίγινας και της με αριθμό πρωτ. 1020/2634/10-γ/11-1-1990 άδειας λειτουργίας καταστήματος “Εστιατόριο” (Πατσατζίδικο), επί της Λ. Αφαίας στην πόλη της Αίγινας, του κ. Καραγιάννη Κων/νου, κατόπιν της με αριθμό 23.2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..

  3. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 11131/3-8-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και της με αριθμό πρωτ. 8302/17-6-2015 πρόσθετης πράξης εξυπηρετούμενων ατόμων του καταστήματος “Καφετέρια – Μπαρ”, του κ. Γαλάρη Θωμά, επί της Λ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 24.2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..

Continue reading

Share