Μητρώο Ευάλωτων Πολιτών – ΙΟΛΑΟΣ

Ο Δήμος Αίγινας καλεί τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστική υποστήριξη κλπ) και κατοικούν σε περιοχές του Δήμου που συνορεύουν ή βρίσκονται κοντά σε δάση ή δασικές εκτάσεις, τους προσωπικούς βοηθούς των ατόμων αυτών ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημάρχου (τηλ 22973-20013, 58) και να μας παρέχουν απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα καταγραφούν σε μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωσή τους στο πλαίσιο της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Share