ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ  08 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11.00 π.μ

 

Προς:

κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ 08 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.
  1. Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2018 .
  1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας