Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr, από Δευτέρα 2/11/2020 έως και την Τετάρτη 4/11/2020.

Σχετικά Έγγραφα: 

  1. Προκήρυξη
  2. Παράρτημα
  3. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
Share