Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση Δημάρχου με αριθμό 227/2020 και ΑΔΑ: 9Ο3ΨΩ68-ΙΝΓ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share