ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στο ιστορικό Δημαρχείο Αίγινας, όπου παρευρέθηκα με τον Προέδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κ. Στέλιο Θεριανό, τον εντεταλμένου για τον λιμενικό σχεδιασμό και μέλος του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη, παρουσία εκπροσώπων της Λιμενικής Αρχής, τον κ. Μπρα ειδικό σύμβουλο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο νησί και τον κ. Κρανιώτη ειδικό σύμβουλο για την ασφάλεια. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην μελέτη εναλλακτικών θέσεων ελλιμενισμού λαντζών (tenders) προς εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιερόπλοιων.

Το Λιμενικό Ταμείο με όραμα την διεύρυνση ελκυστικότητας του λιμένα Αίγινας, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2020 τον σχεδιασμό για την κατηγοριοποίηση του λιμένα Αίγινας ως ενδιάμεσο (port of call ή transit port), σύμφωνα με το Εθνικό και Διεθνές θεσμικό πλαίσιο.

Η επιλογή ενός λιμένα – ενδιάμεσου συνεπάγεται σημαντικές ωφέλειες για τον λιμένα, τη συνδεδεμένη οικονομία, και τους τοπικούς προορισμούς ενδιαφέροντος που επισκέπτονται οι επιβάτες κρουαζιέρας.

Η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου με φιλόδοξη ανάληψη πρωτοβουλιών, στοχεύει στην διαμόρφωση λιμενικής πολιτικής και του λιμενικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο νησί μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν ειδικές δράσεις που θα παρουσιάζουν με καλύτερο άμεσο τρόπο τα δυναμικά χαρακτηριστικά του προορισμού, δηλαδή της ιστορίας, του πολιτισμού και της γαστρονομίας συνδέοντας τα με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

 

ENGLISH VERSION

CRUISE DEVELOPMENT PROSPECT

On Thursday, March 18, 2021, a scheduled meeting was held at the historic City Hall of Aegina, where I personally attended together with the President of the Inter-Municipal Port Authority of Aegina Mr. Stelios Therianos, the person in charge of port designing and member of the Municipal Port Authority of Aegina Mr. George Skaltsiotis, in the presence of representatives of the Port Authority, Mr. Bra, special advisor for the development of cruises in the island and Mr. Kraniotis, special advisor for security. The conversation mainly focused on the study of alternative locations for berth mooring (tenders) with the aim to serve cruise-ship passengers better.

Aegina’s Port Authority, following its vision for improving the attractiveness of the port of Aegina, has started working on designing and classifying Aegina’s port as intermediary (port of call or transit port), always according to the National and International institutional framework.

Choosing a port as intermediate has significant benefits for the port itself, the connected economy and local destinations visited by cruise passengers.

The Administration of the Port Authority of Aegina, undertaking ambitious initiatives, aims in port policy forming and port designing for the development of the cruise sector on our Ιsland. Our goal is to create special actions that will present Aegina’s competitive characteristics as a destination in the best possible way, namely its history, culture and gastronomy, while connecting them with local entrepreneurship.

The Mayor Of Aegina Island

Ioannis P. Zormpas

Share