Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17 Αυγ. 2023 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 17η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:30΄ έως 20:30΄).

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Λήψη απόφασης για την συνέχιση συμμετοχής σε σύμπραξη και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (Πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού σύμβασης 72.911,98 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας VMC TEXNIKH E.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Περί έγκρισης χορήγησης παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)», αναδόχου εταιρείας «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ECONTENT SYSTEMS I.K.E. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
10. Περί έγκρισης των λόγων συσσώρευσης ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την περ. δ του άρθρου 3 της υπ. αρ. 26274/28-03-2023 απόφασης του ΥΠΕΣ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
11. Περί έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
12. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Δημόσιου ΙΕΚ Αίγινας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share