ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (18 Αυγ. 2023, 10πμ – 12μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 18 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 εώς 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

2. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037. 

Συνημμένα:
1.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-85-12813-01.08.2023
2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ 2024
3.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-86-οικ.13255-08.08.2023
4.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΙΔΟΧ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share