Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (19/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 10η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 19 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share