Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28/12/2020 – 10:00 πμ)

Πρόσκληση σε δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΈΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

1. ΘΕΜΑ. Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

2. ΘΕΜΑ. Αποδοχή κατανομής ποσού 24.200 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993.

3. ΘΕΜΑ. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ποσού 96.275,47 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) έτους 2020 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών δαπανών.

4. ΘΕΜΑ. Αποδοχή κατανομής ποσού 28.370,00 € εσόδων από τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 6α του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001.

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΔΕΥΤΈΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail), στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται, τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κο. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα  μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 ή στο 6944 392318 με τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Ειδικό Έντυπο

 

Share