Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (26 Μαρτίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 26 – Μαρτίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).

2. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, Προϋπολογισμού: 52.419,36€ και Φ.Π.Α 24%: 12.580,65€ ήτοι γενικό σύνολο: 65.000,00€.

3. Έγκριση της υπ. αριθμ. 3303/11-03-2024 κατεπείγουσας απόφασης του Δημάρχου Αίγινας για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του υποθαλάσσιου  αγωγού για την υδροδότηση της Νήσου Αίγινας.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση για την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, ύστερα από την υπ. αριθμ. 3303/11-03-2024 κατεπείγουσα απόφαση του Δημάρχου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share