Ανακοινώσεις

Κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή βρεφών (1-2,5 ετών) & νηπίων (2,5- 4 ετών) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντού του Δήμου Αίγινας, για την σχολική περίοδο 2024-2025

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς μας, ξεκινά την 13η Μαΐου 2024 και λήγει την 31η Μαΐου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από το Γραφείο της προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας κ. Σοφίας Χατζίνα (Δημαρχείο – Οινώνης 3).

Οι αιτήσεις κι όλα τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας από τις 13/5 έως και την 31/5/2024, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr, προκειμένου να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η λίστα των φιλοξενούμενων παιδιών στους Σταθμούς μας, θα ανακοινωθεί μετά από την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (30 Απρ. 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 30 – Απριλίου – 2024 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση σχεδίου, Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, του Δήμου Αίγινας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. .

2. Λήψη απόφασης για την Παραλαβή και Έγκριση παραδοτέων 1 και 2, της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π του Δήμου Αίγινας», αναδόχου εταιρείας VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, προϋπολογισμού έτους 2024 για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” και ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου.

4. Αποδοχή 1ης δόσης έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι .

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Αίγινας με τον Δήμο Tarpon Springs Φλόριντας.

6. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Διοργάνωση 60ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας.

8. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, τακτοποίηση ρύθμισης και απαλοιφή προσαυξήσεων στην εταιρεία Ξ.Τ.Ε ΔΣ. Τ. Α.Ε σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Τρίτη 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και επιπλέον την Παρασκευή 15 Μαρτίου και ώρες 09:00 με 12:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διανομή εμφιαλωμένου νερού στην περιοχή Όμορφης Εκκλησίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και χρήστες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός ορίων Δήμου Αίγινας ότι υποχρεούνται:

1. Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων και των λοιπών ακαλύπτων χώρων τους [υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσμα, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κλαδιά) που βρίσκεται στο έδαφος, καθαρισμός της κόμης των δένδρων, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ώστε να μην καλύπτουν όλο το έδαφος αλλά και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων] καθώς και να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς κατά την αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024.

2. Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, στο οποίο να δηλώσουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Ο Δήμος Αίγινας, μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων, θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των Υπευθύνων Δηλώσεων περί καθαρισμού των οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση, θα προβαίνει σε έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας.

Στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τότε:

1. Θα τεκμαίρεται η συναίνεσή τους για τον καθαρισμό των ακινήτων από τον Δήμο Αίγινας.

2. Ο Δήμος, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200€. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προβαίνει σε καθαρισμό του ακινήτου και θα χρεώνει την δαπάνη καθαρισμού καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών στους υπόχρεους.

3. Θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Στους ιδιοκτήτες που έχουν μεν υποβάλει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Υπεύθυνη Δήλωση πλην, όμως, αυτή είναι ψευδής τότε η πράξη αυτή θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών καθώς και με χρηματική ποινή.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία , επιτρέπεται ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο, προς τον σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου.

Share

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Τρίτη 13 έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και συνιστάται όταν παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

Ανακοίνωση σχετικά με τις αναλύσεις νερού

Προς ενημέρωση των δημοτών και για τη διάλυση οποιασδήποτε ανησυχίας σχετικά με την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού των γεωτρήσεων, ο Δήμος μας προέβη σε σχετικό ερώτημα στην υπεύθυνη, για την ανάλυση, εταιρεία και η απάντησή τους ήταν:

Ότι η υψηλή αγωγιμότητα ΔΕΝ προέρχεται από τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο νερό αλλά από αλλά μακροστοιχεία (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, CO2, HCO3 κ.ά. ) που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για την οικιακή χρήση του νερού.

Ο Δήμος Αίγινας θα συνεχίσει τόσο τους ελέγχους όσο και την ενημέρωση των δημοτών.

Share

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική πρόσκληση

Share

Μετάθεση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της εκδήλωσης της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης και του Συλλόγου “Φίλων Ιεραποστολής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κορέας” που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των εκπαιδευτικών του νησιού μας την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 17.30΄ στο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης, καθώς και της επιθυμίας αρκετών μελών του δημοτικού συμβουλίου να παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή, ανταποκρινόμενοι στην σχετική πρόσκληση που παρέλαβαν, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00΄

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φιλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Αιφνίδια βλάβη υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αιφνίδιας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού δεν θα είναι δυνατή η υδροδότηση του νησιού από την ΕΥΔΑΠ, συνεπώς το νερό που θα καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης δεν θα είναι κατάλληλο προς πόση.

Ο Δήμος Αίγινας επικοινώνησε αμέσως με την τεχνική εταιρεία που είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία και τη συντήρηση του αγωγού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία, η διαρροή, η οποία προκάλεσε την παύση λειτουργίας του, συνέβη σε χρόνο που δεν παροχετευόταν νερό προς την Αίγινα.

Η πρώτη επιτόπια αυτοψία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στη Σαλαμίνα και στη συνέχεια στην Αίγινα.

Ο Δήμος Αίγινας αναζητά εναλλακτικές λύσεις και θα ενημερώνει τους καταναλωτές με νεότερες ανακοινώσεις.

Share

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Τρίτη 23 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και συνιστάται όταν παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982

Share