Δ.Α.Ο.Α.

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού μετά το υπ άρ. 58975/09-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α & Αναπ. Πολιτικής Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αίτημα Ο.Α.Κ Αίγινας για διεξαγωγή αγώνα στίβου .

3. Αίτημα Ο.Α.Κ για διεξαγωγή αγώνα « ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ».

4. Αίτημα Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ παραχώρησης του γηπέδου προκειμένου να εξασφαλιστεί , για λογαριασμό των σωματείων, η άδεια διεξαγωγής αγώνων ( συνολικά ) από την Περιφέρεια.

5. Διευθέτηση του μισθώματος του κυλικείου και σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών.

6. Τοποθέτηση του απινιδωτή στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Ομάδες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας.

8. Ωράριο Εισόδου αθλητών και πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (16/09/2021 – 20:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού μετά το υπ άρ. 58975/09-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνυσης Οικονομικών Τ.Α & Αναπ. Πολιτικής Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αίτημα Ο.Α.Κ Αίγινας για διεξαγωγή αγώνα στίβου .

3. Αίτημα Ο.Α.Κ για διεξαγωγή αγώνα « ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ».

4. Αίτημα Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ παραχώρησης του γηπέδου προκειμένου να εξασφαλιστεί , για λογαριασμό των σωματείων, η άδεια διεξαγωγής αγώνων ( συνολικά ) από την Περιφέρεια.

5. Διευθέτηση του μισθώματος του κυλικείου και σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών.

6. Τοποθέτηση του απινιδωτή στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Ομάδες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας.

8. Ωράριο Εισόδου αθλητών και πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (20/07/2021 – 12:30μμ)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ π.μ – 14:30΄ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα:

1. Περί: Παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για τη διεξαγωγή συναυλίας την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, σε διοργάνωση του Δήμου Αίγινας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας και της Επιτροπής « ΑΙΓΙΝΑ 2021».

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Αργυροπούλου Πηνελόπη, e-mail: daoa@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 22973-20037.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του ΔΑΟΑ στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΡΗΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αίγινας (ΔΑΟΑ) (31/05/2021 – 19:00)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 31/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΟΑ ΕΤΟΥΣ 2021
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού (17/5/2021 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

2.ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 31/016-04-2021 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΚΟΤΣΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Α.Ο.Α. (14/04/2021 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14-04-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΑΟΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΑΟΑ (7/4/2021 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 07-04-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ κ. ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΑΟΑ.
 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ κ. ΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΑΟΑ .
 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΤΟΥ ΔΑΟΑ.
 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.
 7. ΟNΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ Α.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ « ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΔΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (12/03/2021 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ .
 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.
 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΡΟΣΟΥ ΤΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΑΟΑ.
 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΟΑ.
 6. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΟΑ.
 7. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 54ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ¨.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αίγινας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση με Αρ. Πρωτ: 6779/2020 και ΑΔΑ: Ω5Α6Ω68-ΠΣ9  (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΑΟΑ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

3.-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 10/10-02-2020 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BLUE VALUE ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

4.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.

5.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 3ου ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ¨AG.MARINA RACES¨ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 19-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.

6- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

7- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ 9ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΦΑΙΑ” ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΜΑΙΟΥ 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Α.Ο.Α.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.-ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΟΑ ΕΤΟΥΣ 2020
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αίγινας (Δ.Α.Ο.Α.)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 07/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
 3. ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
 4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share